Thay đổi sản phẩm

– Thay đổi sản phẩm trước thời điểm phát hoa dự kiến 24 giờ (hoặc khi sản phẩm chưa được thiết kế): Được chấp nhận và không tính phí.

Điều kiện: người gửi thông báo thay đổi qua điện thoại trực tiếp về nơi đặt hoa hoặc về tổng đài Hoasinhnhat24h.com và qua khẳng định bằng email.

– Thay đổi sản phẩm trước thời điểm phát hoa dự kiến 12 giờ (hoặc khi sản phẩm đã được thiết kế): Được chấp nhận và có tính chi phí.

Điều kiện: người gửi thông báo thay đổi qua điện thoại trực tiếp về tổng đài Hoasinhnhat24h.com và qua khẳng định bằng email.

Không chấp nhận thay đổi sản phẩm khi Điện Hoa ngay trước thời điểm phát.

Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị nhỏ hơn giá trị sản phẩm đã đặt, Hoasinhnhat24h.com không hoàn trả lại tiền chênh lệnh. Trong trường hợp sản phẩm mới có giá trị lớn hơn sản phẩm đã đặt, người gửi phải thực hiện việc thanh toán giá trị chênh lệch, cộng với phí thay đổi (áp dụng cho việc thay đổi sau khi sản phẩm được thiết kế) tại nơi đặt hoa hoặc  Hoasinhnhat24h.com.

Thay đổi địa chỉ

– Thay đổi địa chỉ trước thời điểm phát hoa dự kiến 12 giờ (hoặc khi sản phẩm chưa chuyển đi): Được chấp nhận và không tính phí.

Điều kiện: người gửi thông báo thay đổi qua điện thoại trực tiếp về nơi đặt hoa hoặc về tổng đài  Hoasinhnhat24h.com  và qua khẳng định bằng email.

Lưu ý: Toàn bộ việc phát hoa sẽ được người phát liên lạc trực tiếp với người đặt hoa/người nhận hoa để thỏa thuận phương cách tốt nhất để giải quyết.

Quy định về hoãn, hủy bỏ đơn hàng:

Quý khách hàng có thể hoãn thực hiện đơn hàng trong thời gian 24 tiếng đồng hổ trước khi chuyển phát đối với điện hoa nội địa, và 36 tiếng đồng hồ trước thời điểm chuyển phát và (hoặc) trước 15 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (tùy điều kiện nào đến trước – thời gian tính theo múi giờ nơi đến). Việc thay đổi này được thực hiện bằng điện thoại về tổng đài  Hoasinhnhat24h.com và bắt buộc khẳng định qua email. Trường hợp không có email thì phải trực tiếp đến đại lý đã đặt hoa hoặc văn phòng  Hoasinhnhat24h.com  để hủy bỏ.

Phí hủy đơn hàng Điện Hoa nội địa (nếu được chấp nhận) là 100.000 VNĐ.

Trong trường hợp đơn hàng đang được tiến hành (đã nhập hoa, phụ liệu, thiệp, banner…), phí hủy ngang là 50% giá trị đơn hàng. Hoặc mức phí hủy ngang có thể được bỏ, nếu quý khách chọn lựa quy đổi bằng cách chuyển 100% trị giá đơn hàng yêu cầu hủy thành Voucher cho lần đặt hàng sau.